Categories
mandala

บุคคลทั่วไปที่ตรวจหา covid-19 ฟรี ได้กรณีใดบ้าง

บุคคลทั่วไปที่ตรวจหา covid-19 ฟรี ได้กรณีใดบ้าง กรณีที่ 1 การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 แล้วผลปรากฎว่า เป็นผลบวก นั่นคือ พบว่ามีการติดเชื้อ ก็จะเข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิพิเศษ ในการตรวจหาเชื้อ และรับการรักษาฟรี ทั้งหมด ไม่ว่าจะเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน ก็ตาม

Categories
mandala

ข้อดีของการใช้ Social Listening tools

ข้อดีของการใช้ Social Listening tools การทำ Research เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ผ่านการสัมภาษณ์ หรือตอบแบบสอบถาม อาจได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพก็จริง(หรือไม่จริงก็ตาม) แต่ต้องแลกมากับการเก็บข้อมูลที่ใช้เวลานานกว่าจะได้ข้อมูล และอย่าลืมว่าพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ชอบความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม จะดีกว่าไหมถ้าหากมีเครื่องมือที่คนถามกันอย่างมากว่า Social Listening tools คืออะไร เครื่องมือที่สามารถเก็บและกรองข้อมูล จากสิ่งที่ผู้บริโภคพูดถึง และแปลงให้เป็นกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค