สิงคโปร์จะเปลี่ยนดาดฟ้าตึกจอดรถเป็นแปลงปลูกผัก

สิงคโปร์ประกาศมาตรการใหม่เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารในประเทศ หลังจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ห่วงโซ่อาหารโลกสะดุด หนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนดาดฟ้าอาคารจอดรถที่พักการเคหะให้เป็นแปลงปลูกผักในเขตเมือง

ข้อมูลของเว็บไซต์เวิลด์มิเตอร์ระบุว่า สิงคโปร์มีประชากรเกือบ 5.84 ล้านคน มีพื้นที่ที่เป็นที่ดินทั้งหมด 700 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นประชากรอยู่ที่ 8,358 คนต่อตารางกิโลเมตร สิงคโปร์เจียดพื้นที่ร้อยละ 1 เพื่อผลิตอาหารร้อยละ 10 ของการบริโภค ที่เหลือมาจากการนำเข้า ทางการมีนโยบายจะเพิ่มการผลิตอยู่แล้วเพราะการผลิตอาหารโลกเสี่ยงประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประชากรขยายตัว ล่าสุดทางการประเทศต่าง ๆ จำกัดการเดินทางเพราะโควิด-19 ระบาด กระทบต่อห่วงโซ่การเกษตรและอาหาร ก่อให้เกิดความวิตกว่าอาหารจะขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น

รัฐบาลสิงคโปร์ออกแถลงการณ์ในวันนี้ว่า สถานการณ์โควิด-19 ตอกย้ำถึงความสำคัญของการผลิตอาหารในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การผลิตในประเทศจะบรรเทาการพึ่งพาการนำเข้าและเป็นกันชนในยามที่ห่วงโซ่อาหารโลกสะดุด ทางการตั้งเป้าเร่งเพิ่มการผลิตอาหารในประเทศภายใน 6 เดือนถึง 2 ปี โดยจะจัดสรรเงินให้เปล่า 30 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 689 ล้านบาท) สนับสนุนการผลิตไข่ ปลูกผักใบเขียว และเลี้ยงปลาให้ได้ผลผลิตในเวลาสั้นที่สุด จัดหาสถานที่ทำการเกษตรทางเลือก เช่น พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ว่างเปล่า สำนักงานอาหารจะเปิดประมูลการทำแปลงเกษตรบนดาดฟ้าอาคารจอดรถที่พักการเคหะเพื่อทำการเกษตรในเขตเมืองตั้งแต่เดือนหน้า