ฟิลิปปินส์เลื่อนไปโรงเรียน-ยกเลิกแจกรางวัลแมกไซไซ

ฟิลิปปินส์เลื่อนให้เด็กไปโรงเรียนจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขณะที่มูลนิธิรางวัลรามอน แมกไซไซ ของฟิลิปปินส์ ได้ประกาศยกเลิกการมอบรางวัลในปีนี้

รัฐบาลฟิลิปปินส์เลื่อนการอนุญาตให้เด็กไปเรียนที่โรงเรียนจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนื่องจากประธานาธิบดีเป็นห่วงสวัสดิภาพของนักเรียน และได้สั่งให้หาทางอื่นจัดการเรียนการสอนกับเด็กแทน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้วางแนวทางการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และออนไลน์

ขณะเดียวกัน มูลนิธิรางวัลรามอน แมกไซไซ ของฟิลิปปินส์ ได้ประกาศยกเลิกการมอบรางวัลแมกไซไซในปีนี้ เพราะการระบาดของโควิด-19 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 60 ปีที่ยกเลิกการให้รางวัลที่เทียบเท่าได้กับรางวัลโนเบลแห่งเอเชีย