นายกฯ วอนร่วมมือแก้โควิด-19 อย่าเชื่อข่าวเท็จ

โฆษกรัฐบาล เผย นายกรัฐมนตรี ย้ำแก้ไขปัญหาโควิด-19 มีแผนงานชัดเจน โปร่งใส ขอประชาชนให้ความร่วมมือรัฐบาล อย่าหลงเชื่อสื่อโซเซียลบางสื่อที่นำเสนอข่าวเท็จเพื่อสร้างความแตกแยก

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตามที่ได้มีสื่อสังคมออนไลน์ออกมาตำหนิการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินยังต้องใช้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามปกติอยู่ ที่ผ่านมาได้มีการทำงานแบบบูรณาการกับผ่านศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.)ในทุกมิติ และมีการสั่งการกับผู้รับผิดชอบและนำไปขับเคลื่อนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกกระทรวง นอกจากนี้การทำงานของรัฐบาลในการออกมาตราการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนมีแผนงาน มีโครงการที่ชัดเจนและเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวมทั้งมีความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และงบกลาง ที่ได้อนุมัติไปแล้ว

นางนฤมล กล่าวว่านายกรัฐมนตรียังมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าใจ วางใจ และเชื่อมั่นในการทำงานของนายกรัฐมนตรี ระบบการทำงานของรัฐบาล และตัวบุคคลทั้งข้าราชการประจำและฝ่ายการเมือง ขณะเดียวกันมองว่าแม้การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นจำนวนมากอาจมีความยากลำบาก และติดขัดบ้าง แต่หากประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ก็จะทำให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น ดังนั้นขออย่าหลงเชื่อสื่อโซเชียลบางสื่อที่สร้างข่าวเท็จขึ้นมา เพื่อหวังสร้างความแตกแยกในสังคม จนทำให้เกิดการโทษกันไปมาและทำให้สถานะการณ์เลวร้ายลง