จีนมีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่และผู้ป่วยไม่แสดงอาการเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแถลงวันนี้ว่า เมื่อวานนี้พบผู้ป่วยใหม่ 39 คน ในจำนวนนี้ 38 คนมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากวันก่อนที่พบ 30 คน ในจำนวนนี้ 25 คนมาจากต่างประเทศ และพบผู้ป่วยใหม่ไม่แสดงอาการ 78 คน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนที่พบ 47 คน

ผู้ป่วยใหม่ที่เป็นการติดเชื้อในประเทศมีเพียงรายเดียว อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ลดลงจากวันก่อนที่พบ 5 ราย อยู่ในมณฑลกวางตุ้งเช่นเดียวกัน ผู้ป่วยใหม่ในเซินเจิ้นเดินทางมาจากมณฑลหูเป่ย มณฑลที่พบการระบาดเป็นแห่งแรก คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกวางตุ้งได้ยกระดับความเสี่ยง 4 เขตในกวางโจว เซินเจิ้น และเจียหยางจากต่ำเป็นกลางเมื่อวานนี้

อัตราการติดเชื้อรายวันในจีนลดลงจากที่สูงสุดเป็นหลักร้อยในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังคงมีการติดเชื้อทุกวัน จีนปิดพรมแดนไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศ แต่ผู้ป่วยใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่เดินทางกลับมา ขณะเดียวกันรัฐบาลกลางให้ทางการท้องถิ่นเร่งหาและแยกกักผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการเพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อ