กัมพูชาผ่าน ก.ม.เปิดทางประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะโควิด-19

รัฐสภากัมพูชาผ่านร่างกฎหมายวันนี้เพื่อเปิดทางให้แก่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่นายกรัฐมนตรีฮุน เซนเผยว่า อาจต้องประกาศเพื่อเสริมการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

กฎหมายการปกครองประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉินอนุญาตให้รัฐบาลจับตาการสื่อสาร ควบคุมสื่อและสื่อสังคมออนไลน์ ห้ามหรือจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจทำให้สาธารณชนกลัวหรือไม่สงบ หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ โฆษกกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า การที่กัมพูชาออกกฎหมายนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแปลก เพราะเป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้วในประเทศประชาธิปไตยอื่น ๆ กฎหมายนี้มีเจตนาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ผลประโยชน์ ชีวิต สุขภาพและความมั่งคั่งของประชาชน และสภาพแวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาแถลงวันนี้ว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 1 คน รวมเป็น 119 คน เดิมนายกรัฐมนตรีฮุน เซนยังไม่เชื่อเรื่องความร้ายแรงของโรคนี้ จนกระทั่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจึงสั่งปิดร้านอาหาร บาร์ กาสิโน และจำกัดการให้วีซ่าเข้าประเทศแก่คนต่างชาติ พร้อมกับเผยว่าอาจใช้อำนาจตามประกาศสถานการณ์ฉุเกฉินเพื่อยับยั้งการระบาด ด้านกลุ่มสิทธิเกรงว่า กฎหมายที่มีมาตรากว้างขวางและคลุมเครือเช่นนี้จะถูกนำไปใช้ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและปิดปากผู้วิจารณ์รัฐบาล เพราะกำหนดโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีกับผู้ถูกตัดสินว่าขัดขวางเจ้าหน้าที่ หรือไม่เคารพมาตรการของรัฐบาล อันจะนำมาซึ่งเหตุไม่สงบหรือกระทบความมั่นคงแห่งชาติ